Cele

Cele działania Spółdzielni podzielone są na dwie grupy. Pierwsza grupa celów odnosi się do zdobywania umiejętności zawodowych wychowanków, druga natomiast odnosi się do odnalezienia swojego miejsca w społeczeństwie, przez wychowanków Zakładu Poprawczego w Studzieńcu. Poniżej zamieszczone zostały te dwie główne grupy z celami szczegółowymi.


Zdobycie umiejętności zawodowych i społecznych przez osoby marginalizowane i dyskryminowane na rynku pracy poprzez:

 • przyuczenie ich do zawodu (malarz-tapeciarz, stolarz, ślusarz, glazurnik, kucharz, ogrodnik);
 • stworzenie podopiecznym warunków do identyfikacji swoich umiejętności i pomoc w wyborze ścieżki zawodowej;
 • wykształcenie w wychowankach szacunku do pracy własnej i innych;
 • podnoszenie świadomości i umiejętności pracownika (szkolenia z organizacji pracy, obsługi klienta);
 • wykształcenie postawy przedsiębiorczej;
 • przygotowanie i wprowadzenie podopiecznych do wejścia na otwarty rynek pracy;
 • dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez wychowanków (organizowanie kursów doszkalających, egzaminów zawodowych);
 • stworzenie wychowankom warunków do rozwoju zawodowo-społecznego w ramach sps (wspólna praca w jednym przedsiębiorstwie wychowanków i nauczycieli zawodu; po dwóch latach pracy w sps i spełnieniu zawartych w Statucie sps oraz Regulaminie Zatrudniania warunków podopieczni mogą starać się o przyjęcie w poczet członków sps; brania odpowiedzialności za własną przyszłość );
 • zdobycie umiejętności pracy w kooperatywie i wykształcenie postawy zaangażowania w rozwój wspólnego przedsiębiorstwa.


 • Znalezienie swojego miejsca w społeczeństwie przez osoby młode zagrożone marginalizacją:

 • doświadczanie przez wychowanków, że za uczciwą pracą zdobywa się szacunek społeczeństwa;
 • uczestniczenie w zróżnicowanej; działalności sps (gospodarczej, w sferze pożytku, wolontariacie) sprzyjać będzie kształceniu u młodych osób świadomości obywatelskiej i skuteczności działań oddolnych, poczucia przynależności do społeczeństwa;
 • praca w przedsiębiorstwie, świadczącym usługi na zewnątrz i uczestniczenie w życiu społeczności lokalnej da im szansę nauczenia się funkcjonowania w społeczeństwie i znalezienia w nim swojego miejsca na przyszłość
 • X
  Nazwa użytkownika witryny Spółdzielnia Socjalna Perspektywa.
  Hasło powiązane z nazwą użytkownika.
  Loading