O Nas

Spółdzielnia Socjalna „PERSPEKTYWA” przy Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu została założona w 2012 roku przez Stowarzyszenie „Osada”, którego członkami są pracownicy zakładu, a także Stowarzyszenie „Start Q” z siedzibą w Warszawie.

Pomysłodawcą oraz inicjatorem utworzenia spółdzielni socjalnej przy Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu jest Pan Andrzej Zakrzewski - dyrektor zakładu. Inicjatywa ta powstała w trosce o to aby stworzyć wychowankom możliwość podjęcia pracy zarobkowej i odbycia praktyk zawodowych a zarazem, wykształcenia w wychowankach postawy przedsiębiorczej i przygotowanie do zaistnienia na otwartym rynku pracy po opuszczeniu Zakładu Poprawczego.

Powstanie spółdzielni ułatwiło wsparcie doradcze ze strony Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz jednorazowa Dotacja na założenie i działalność spółdzielni socjalnej.

X
Nazwa użytkownika witryny Spółdzielnia Socjalna Perspektywa.
Hasło powiązane z nazwą użytkownika.
Loading